Yahudi Dalam Al-Qur’an; Dasar Pijakan Umat Islam Benci Zionis Israel

. . . Yahudi gemar berbuat zalim dan banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, suka makan riba, dan memakan harta manusia dengan cara batil. .

Oleh Badrul Tamam

Al-Hamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya.

Allah Ta’ala telah membongkar isi hati dan tabiat asli Yahudi. Berisi kekufuran, kebencian, dan permusuhan terhadap Islam dan umatnya. Bahkan, Al-Qur’an bersaksi mereka tak akan ridha dengan kaum muslimin sehingga meninggalkan agamanya. Akankah umat Islam masih ragu akan kabar dari kitab sucinya? Baca lebih lanjut

Agenda Illuminati Dalam Sebuah Permainan Kartu

Cover Illuminati Card Game

Illuminati Card tentulah bukan kartu monopoli atau bridge card. Kartu ini didisain oleh Steve Jackson yang terinspirasi permainan Illuminatus! Trilogy yang dibuat oleh Robert Anton Wilsan dan Robert Shea. Tema Illuminati Card tentu tidak akan diangkat di mana-mana bila permainan ini tidak menarik dan kontroversial. Baca lebih lanjut

Sedekah; Sebab Keberkahan dan Bertambahnya Rizki

Oleh: Badrul Tamam

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya.

Sebagian orang masih juga mengira bahwa mengeluarkan harta dalam bentuk zakat, infak dan sedekah / shadaqah fi sabilillah akan mengurangi jumlah nominal harta dan menyebabkan kefakiran. Hal ini wajar, karena sifat dasar manusia adalah pelit. Ditambah lagi syetan selalu menakut-nakuti orang yang akan berinfak dengan kefakiran. Tujuannya agar mereka tidak mendapat pahala dan kebaikan yang menjadi sarana masuk surga. Baca lebih lanjut

Ad-Dajjal Mengaku Sebagai Rabb Tandingan Allah SWT

Dan ternyata kita yang hidup di era modern dewasa ini sedang berada di babak keempat dari lima babak perjalanan sejarah tersebut. Selama babak pertama, kedua maupun ketiga Ad-Dajjal belum Allah taqdirkan keluar ke tengah-tengah ummat manusia untuk menebar fitnah dahsyatnya. Sementara itu, di babak keempat yang masih berlangsung ini, ummat Islam merasakan sangat banyaknya fitnah yang kian menyebar dan kian memuncak.. Baca lebih lanjut

HATI-HATI 10 HAL PEMBATAL SYAHADAT

Untuk semua saudara-saudariku:

Maaf, saya tak kafirkan banyak orang tapi saya cuma ingatkan saja sesama muslim agar “HATI-HATI” terhadap 10 HAL PEMBATAL SYAHADAT…

Kenapa saya angkat tulisan ini? karena banyak orang di luar sana yang bilang Qur’an sudah tidak lagi sesuai dengan zaman dan 35% ayatnya perlu ditukar ayat baru yang sesuai dengan zaman ini… Baca lebih lanjut

Wajah Asli FPI

FPI selama ini selalu diberitakan sebagai Ormas yang KERAS oleh semua media televisi, sekarang mari kita lihat wajah FPI jauh lebih dekat, WAJAH FPI YANG SEBENARNYA. Benarkah apa yang selalu ini diopinikan dan disebarkan oleh para media massa kita baik televisi, internet, maupun koran dan majalah??? Mari kita lihat.. Baca lebih lanjut

Pahamilah Tanda-tanda dan Fitnah Zaman!

DARI Said bin Zubair, dari Ibnu Abbas; ia berkata, bersabdalah Rasulullah Shalallaahu ‘Alaihi Wasallam (صلى الله عليه و سلم), “Tiada suatu kaum itu mengurangi takaran, mengelabui timbangan kecuali Allah akan mencegah hujan kepada mereka. Dan tiada nampak perzinaan pada suatu bangsa kecuali akan timbul maut atas mereka. Tidak lahir pada suatu kaum perbuatan riba kecuali Allah akan mengangkat penguasa yang gila. Tiada muncul pembunuhan pada suatu bangsa kecuali Allah akan memberi kekuasaan kepada musuh-musuh mereka. Dan tiada timbul suatu perbuatan homoseksual kecuali akan timbul pada mereka kehinaan (kemusnahan). Dan tiada suatu bangsa meninggalkan amar ma’ruf nahi mungkar, kecuali amal-amal mereka tidak akan terangkat dan doa-doa mereka tidak didengarkan.” (HR.Tabrani). Baca lebih lanjut

Rand Corporation: Kaum Liberal Disokong AS & Zionis Internasional !!

Terbongkar sudah belang dan kebobrokan kelompok Liberal di negeri ini. Diam-diam, beberapa organisasi, LSM dan Kelompok Aliran dan Keagamaan mendapat sokongan dana dari Lembaga Donasi Amerika Serikat dan Zionis Internasional. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai hingga ratusan juta dolar AS. Bukti, LSM-LSM Komparador Asing itu rela menjadi budak alias jongos bangsa kafir untuk membocorkan rahasia negara dan melucuti umat Islam Indonesia. Ini namanya pengkhianatan! Baca lebih lanjut

Kemerdekaan RI Adalah Anugerah Allah Melalui Jihad Pahlawan dan Pejuang Islam

Kalaulah suatu penduduk Negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan membukakan berkah buat mereka dari langit dan dari bumi…  (Al-A’raf 96)

67 tahun yang lalu Indonesia memerdekakan diri pada hari Jum’at, hari paling mulia dalam Islam, bertepatan pada bulan Ramadhan, bulan paling mulia dalam Islam. Tak diragukan lagi, sangat jelas artinya bahwa kemerdekaan adalah anugerah dari Allah SWT. Demikianlah, maka disebut dalam muqaddimah UUD 1945 bahwa atas berkat rahmat Allah telah sampailah Indonesia kepada gerbang kemerdekaan. Baca lebih lanjut