Humor dan Canda Baginda Rasulullah SAW

muhammadHidup terasa hambar dan datar tanpa humor dan canda bagaikan masakan tanpa garam. Namun hanya dalam kadar kuantitas, kualitas dan penyajian tertentu akan menjadi penyedap kehidupan. Suatu kali Imam Al Ghazali melontarkan 6 pertanyaan kepada murid-muridnya yang hadir dalam majelis ta’limnya. Salah satunya adalah: Benda apa yang paling tajam di dunia ini?. Beragam jawaban muncul dari murid-murid beliau. Pisau, silet, sampai pedang. Imam Al Ghazali menanggapi jawaban murid-muridnya tersebut. “Betul, semua benda yang kalian sebutkan itu tajam. Tapi ada yang lebih tajam dari itu semua. Yaitu LIDAH”.

Meskipun lidah tidak bertulang, namun memang lidah bisa lebih tajam dari apapun, karena dia bisa ‘merobek’ hati. Bahkan kadang lidah bisa membuat lubang menganga di hati lawan bicara yang mungkin perlu waktu lama untuk mengembalikannya ke kondisi semula. Baca lebih lanjut

Da’wah Dan Jihad Rasulullah SAW

dakwahAllah  SWT  mengutus  Rasul -Nya;  Muhammad  saw, sebagai  rahmat  bagi  seluruh  alam.  Beliau  mengajak orang-orang Arab dan seluruh manusia kepada setiap hal yang   menjadi  penyebab  terciptanya  kebaikan  dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.

Yang pertama kali didakwahkan adalah melakukan ibadah  hanya  untuk  Allah SWT  semata,  termasuk  berdo’a hanya kepada-Nya saja, sebagaimana firman Allah SWT :

“Katakanlah:  “Sesungguhnya  aku  hanya menyembah  Tuhanku  dan  aku  tidak  mempersekutukan sesuatu pun dengan-Nya.” [Q.S. Al Jin : 20] Baca lebih lanjut

Rasul Bacakan Fushshilat dan Semua Orang Kafir Bersujud

bersujud

SUATU ketika, Rasulullah keluar di bulan Ramadhan  me­nuju Masjidil Haram. Ketika itu Masjidil Haram dipenuhi oleh sekumpulan orang Quraisy yang banyak jumlahnya. Di antaranya ter­dapat para pemuka dan pembesarnya.

Lalu Rasulullah berdiri di tengah-tengah kum­pulan ini. Kaki Fathimah tidak beran­jak dari tempatnya menyaksikan kebe­ranian ayahnya ber­ada di tengah-tengah sekumpulan besar para musuhnya. Tiba-tiba Fathimah mendengar suara beliau yang keras ketika membaca surah An-Najm. Orang-orang kafir itu sebelumnya tidak pernah mendengar kalam Allah, karena cara mereka yang turun-temurun adalah mengamalkan apa yang dipesan­kan oleh sebagian mereka kepada se­bagian yang lain. Baca lebih lanjut

Ya Rasul, Kenapa Hari Ini Tidak Kauberikan Gelas Itu?

muhammad

PERNAH suatu hari Rasulullah SAW pulang dari perjalanan jihad fisabilillah. Beliau pulang diiringi para sahabat. Di depan pintu gerbang kota Madinah nampak Aisyah r.a sudah menunggu dengan penuh kangen. Rasa rindu kepada Rasulullah SAW sudah sangat terasa.

Akhirnya Rasulullah SAW tiba juga ditengah kota Madinah. Aisyah r.a dengan sukacita menyambut kedatangan suami tercinta.

Tiba Rasulullah SAW di rumah dan beristirahat melepas lelah. Aisyah dibelakang rumah sibuk membuat minuman untuk Sang suami. Lalu minuman itupun disuguhkan kepada Rasulullah SAW. Baca lebih lanjut

Rasulullah Tak Pernah Pensiun

muhammad

Usia Rasulullah SAW benar-benar produktif hingga usia terakhir. Apalagi ketika diukur dengan imej sebagian orang hari ini. Kosa kata pensiun terlanjur lekat di benak mereka. Pensiun bagi sebagian orang bukan saja berhenti bekerja, tetapi berhenti juga produktifitasnya. Seakan tidak lagi menjadi orang penting di masyarakatnya setelah sebelumnya begitu sentral posisinya. Seakan hanya tinggal menunggu dua hal: kedatangan cucu dan kedatangan kematian. Tentu ini tidak benar. Baca lebih lanjut

Menjadi Kakek Seperti Rasulullah

Bukhari dan Muslim menyebutkan sebuah kisah dalam shahih keduanya. Kisah yang sangat berharga bagi setiap kakek. Kakek yang ingin cucunya kelak menjadi orang yang baik dan sukses.

Dari Abu Hurairah berkata: Hasan bin Ali mengambil sebutir kurma dari kurma shadaqah. Kurma itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Nabi SAW. berkata: hekh..hekh…(perintah agar Hasan membuangnya dari mulutnya), Tidakkah kamu tahu kalau kita tidak boleh memakan harta shadaqah?

Dalam riwayat Ahmad (Musnad no. 18278) disebutkan: “Hasan mengambil kurma shadaqah dan dimasukkan ke mulutnya. Maka Rasulullah mengeluarkannya dari mulutnya.” Baca lebih lanjut

Sabda Rasulullah S.A.W Tentang Sendi Dibuktikan Sains Modern

Imam Muslim meriwayatkan dalam shahih Muslimnya dari Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

“Sesungguhnya setiap manusia dari kalangan anak Adam diciptakan dengan 360 sendi. Barangsiapa yang bertakbir memahabesarkan Allah, bertahmid memuji Allah, bertasbih menyucikan Allah, dan beristighfar memohon ampunan kepada Allah, menyingkirkan batu dari jalanan, atau (menyingkirkan) duri atau tulang dari tengah jalanan, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran, sejumlah 360 sendi tersebut, maka hari itu ia telah berjalan sambil menjauhkan dirinya dari neraka.” (Shahih Muslim: 1007,2/698) Baca lebih lanjut

Jagalah Pendengaranmu Dari Nyanyian

Dalam kitab shahih al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, pada hari raya, Aisyah ra menuturkan Rasulllah shallahu alaihi wassalam mendatangiku. Saat itu aku di rumah bersama dua orang gadis temanku dan keduanya sedang asyik mendengarkan lagu-lagu peristiwa Bu’ats. Lalu beliau shallahu alaihi wassalam, langsung membaringkan dirinya di atas tempat tidur sambil memalingkan dirinya di atas tempat tidur, seraya memalingkan wajahnya.

Lalu, Abu Bakar datang menegurku, “Nyanyian itu senandung setan, menurut Nabi shallahu alaihi wassalam,” ucapnya. Baca lebih lanjut

Seorang Wanita Tua Yang Menyaksikan Mukjizat Nabi Muhammad SAW

Secara diam-diam, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar RA, Amir bin Fahira dan seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraiqith bergegas meninggalkan Makkah menuju Madinah. Duabelas tahun sudah Rasulullah menyebarkan agama Allah di kota Makkah, namun tekanan dari kafir Quraisy kian gencar.

Bahkan, kaum kafir Quraisy berniat untuk membunuh Rasulullah beserta sahabatnya yang telah masuk Islam. Guna menghindari kekejaman kafir Quraisy, Rasulullah pun kemudian hijrah ke kota Madinah.

Tanpa perbekalan yang memadai, Rasulullah berangkat menuju Madinah. Sebuah perjalanan yang tak mudah dan tak juga ringan. Baca lebih lanjut